13Jun2024
14Jun2024

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

0

1

2

3

Tours & Excursions

Tours & Excursions

ทัวร์สระมรกต & วารีรัก ฮ็อต สปริง สปา

ระยะเวลาทัวร์ : 08.30 – 14.00 น.

 • รับที่โรงแรม
 • เยี่ยมชมวัดถ้ำเสือ วัดโบราณที่เป็นที่เคารพของชาวจังหวัดกระบี่
 • เยี่ยมชมวัดคลองท่อม และพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณ ชมลูกปัดและเงินโบราณที่ขุดพบเจอบริเวณนี้ เป็นหลักฐานว่ากระบี่เคยเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าสมัยโบราณซึ่งเดินทางจากไทยสู่อิตาลี อินเดียและจีน (ยกเว้นวันพุธ)
 • เดินทางต่อไปยังสระมรกต เดินท่องเที่ยวเข้าไปในป่าที่สวยงามเพื่อไปชมสระมรกต อุทยานแห่งชาติอันโด่งดัง ชมบ่อน้ำพุธรรมชาติสีมรกตสดใส สามารถลงเล่นน้ำได้
 • เดินทางต่อไปยังวารีรัก ฮ็อต สปริง แอนด์ เวลเนส เพื่อรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพหลังจากนั้น ผ่อนคลายด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติแบบส่วนตัวที่สระอโนดาตและสัมผัสประสบการณ์ทำโปรแกรมวารีบำบัดของวารีรัก ซึ่งได้รับรางวัลกินรีด้านภูมิปัญญาไทยและรางวัล Amazing Day Spa
 • เดินทางกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
WAREERAK Hot Spring & Wellness
WAREERAK Hot Spring & Wellness
WAREERAK Hot Spring & Wellness
WAREERAK Hot Spring & Wellness

จังเกิลทัวร์ (วารีรัก+ATV)

ระยะเวลาทัวร์ : 08.30 – 16.00 น.

โปรแกรมจอยทัวร์แบบเต็มวัน

 • รับที่โรงแรม
 • เที่ยวชมน้ำตกร้อน เดินผ่านเส้นทางธรรมชาติเพื่อไปชมสระน้ำผุดซึ่งซ่อนอยู่ในป่า
 • พักผ่อนหย่อนใจด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่สระอโนดาต และสัมผัสประสบการณ์วารีบำบัดเพื่อผ่อนคลายร่างกาย
 • เดินทางต่อไปยังสระมรกต เดินท่องเที่ยวเข้าไปในป่าที่สวยงามเพื่อไปชมสระมรกต อุทยานแห่งชาติอันโด่งดัง ชมบ่อน้ำพุธรรมชาติสีมรกตสดใส สามารถลงเล่นน้ำได้
 • พักทานอาหารกลางวัน
 • สนุกสนานไปกับการขี่ ATV ผ่านเส้นทางธรรมชาติในป่าที่สวยงาม
 • เดินทางกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ